česky english


Zajímavá místa v ÚSTÍ NAD ORLICÍ


Hernychova Vila Hernychova Vila

» Hernychova Vila


ve své reprezentativní podobě z období florální secese plně reflektuje postavení svého původního majitele – textilního továrníka Floriana Hernycha. Přesto, že byla vila od roku 1951 využívána různými organizacemi, nedoznala žádných devastujících úprav. Výhrou pro ni bylo v letech 1955–2003 využití Lidovou školou umění (Základní uměleckou školou Jaroslava Kociana). Po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2006 slouží jako městské muzeum.

Muzejní sbírky:
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí jako odborné kulturně výchovné zařízení pro muzejní a vlastivědnou práci dokumentuje dějiny města a spádových oblastí.

Mezi hlavní tématické okruhy patří například hudební tradice. Muzeu se podařilo shromáždit rozsáhlý hudební fond. Obsahuje dokumenty týkající se slavných osobností (Jaroslav Kocian, Bohuš Heran, Alois Hnilička, František Broulík, Jan Ludevít Lukes …)

Druhým tématickým okruhem jsou betlémy. V Ústí nad Orlicí se malují již po dvě staletí. Muzeum vlastní cca 8000 betlémových součástí zachycující malbu z konce 18. století až po tvorbu současnou.

Třetí tématickým okruhem, která má na ústeckoorlicku silnou tradici, je historie textilní výroby, kde se muzeum soustředí zejména na domácí tkalcovství, snovařství a soukenictví… Nelze opomenout ani s tímto zaměřením související poměrně rozsáhlý fond textilu.

Souběžně s těmito hlavními okruhy muzeum provádí dokumentaci historie a národopisu města a přilehlého okolí.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ SEJFŮ PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ SEJFŮ

» PŘÍRODNÍ REZERVACE ÚDOLÍ SEJFŮ


Naleznete zde informační cedule o výskytu motýlů, jedovatých rostlin a podhorské olšině s výskytem bledulí.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ROZHLEDNA ANDRLŮV CHLUM ROZHLEDNA ANDRLŮV CHLUMROZHLEDNA ANDRLŮV CHLUM

» ROZHLEDNA ANDRLŮV CHLUM


se nachází na kopci nad jihozápadní částí města v nadmořské výšce 559 m n.m. Celková výška věže je 50 m, vyhlídková plošina se nachází ve výšce 35 m. Vede na ní 184 schodů. Vstupné 15,-Kč.

K rozhledně je možné se dostat z Ústí nad Orlicí např. po zelená turistické značce vedoucí lesem kolem křížové cesty, která byla vybudována v letech 1753-1755. Současná podoba křížové cesty vznikla v letech 1852 – 1853. Délka křížové cesty je 2 600 m a vede kolem 14ti kapliček.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Thajské masáže od rodilých thajských masérek - Ústí nad Orlicí